UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lipca 2018 r.

admin

w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego  20 maja 2019 roku minie 100 lat od urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. Więzień sowieckiego łagru, […]

Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

admin

W dniu 20 lipca 2018 r., podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób zostali: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie. „W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym […]